Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kotizoj

Kotizoj

Programkotizoj

 Kompare kun la origina kosto 10-30 eŭroj (depende de la lando kaj aliĝdato)

pro la ricevita subvencio ni povas

nun oferti al vi  KOMPLETE SENPAGAN PARTOPRENON 

EN LA PROGRAMO!

 
  
Rimarko : Ni kompreneble preferis antaŭpagojn, sed ĉar ni konstatis ĉe pluraj aliĝintoj komplikaĵojn pri tio, ni decidis proponi niariske ankaŭ eblecon de SURLOKA PAGO (fidante vian solidarecon kaj respekton al malmendokondiĉoj priskribitaj en la rubriko Pagmanieroj). 

Rabatoj

Pro la subvencio ni krome ofertas

10%an rabaton por ĉiuj menditaj servoj

(loĝado, tranoktoj, ekskurso).

Bv. do subtrahi 10% de la sekvaj sumoj!

 

RIMARKO: Tiu ĉi oferto validas por aliĝoj ĜIS 20.10. !

 
 
Kompleta avantaĝigita restado ekde merkredo vespere
ĝis dimanĉo antaŭtagmeze
kostas nun  1.890,-Kč (depende de la kurzo ĉ. 80 eŭrojn)!
Eblas mendi ankaŭ unuopajn servojn (vidu sube).
 
Krome eblas ricevi rabaton pro aktiva kontribuo al la faka programo.
Bv. priskribi vian proponon en la aliĝilo antaŭ ol pagi kaj ni sekve senprokraste kontaktos vin. 
 
Por facile orientigi vin, oni skribas en krampoj proksimumajn prezojn en eŭroj. Tamen Ĉeĥio ne apartenas al Eŭrozono kaj sekve ĉiuj kontraktoj estas en CZK.
Same do ni postulos pagojn en CZK kaj sumoj en eŭroj nur respondas al meza kurzo (1 eŭro= ĉ. 24 CZK), kiun eksterlanda banko supozeble uzus por transpagi al Ĉeĥio dum lastaj monatoj. Pagante pere de bankoj bv. kovri iliajn kostojn, sed vi ĝuos iom pli bonan kurzon por devizo ol por valuto ĉe surlokaj pagoj. Detalojn bv. rigardi pli sube ĉe pagmanieroj.
Manĝokotizoj
Tag- kaj vespermanĝoj
220 CZK (9 €) tage = 660 CZK (27 €)
por la tuta aranĝo, t.e. 4,5 € por 1 manĝo 
Matenmanĝoj
50 CZK (2 €) tage = 200 CZK (8 €)
por la tuta aranĝo
 
Rimarko: Manĝoj komenciĝos per matenmanĝo la 27-an de oktobro kaj finiĝos per matenmanĝo la 30-an de oktobro. Eblas elekti senviandan varianton.
 
Loĝkotizoj
Tranoktado en  du- aŭ trilitaj ĉambroj: 275 CZK (12 €) /nokto = 1.100 CZK
por la tuta aranĝo.
 
Kontraŭ krompago 100 CZK tage disponeblas 3 unulitaj ĉambroj.
Tamen bonvolu laŭeble postuli ilin se tio pro sankialoj vere necesas.
 
Ekskurso
Vendreda posttagmeza busekskurso al la urbo Litomyšl kun renesanca kastelo troviĝanta sur la UNESKO-listo. Detalajn informojn vidu en la rubriko Programo.
Prezo 240 CZK (10 €) inkluzivas transporton, enirbiletojn al la kastelo kaj al la naskiĝdomo de Bedřich Smetana kaj ĉiĉeronadon.
La ekskurso okazos, se aliĝos almenaŭ 20 personoj.
Estos traktataj aliĝoj ĝis  7.10., poste sen garantio.
 
Asekuro
Atentu, ke ĉiu partoprenanto devas pri sia asekuro zorgi mem!