Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kiel veni al Svitavy?

Adreson de la VIKIMANIEJO kaj ligilon al urbomapeto vi trovas en la ĉapitro "Loko"

- tie en "Kiel atingi la lokon"

__________________________________________________________________

La rekomendatan linion PERAŬTE vi povas konsulti ekz. en www.viamichelin.com

- kiel finan adreson indiku 56802 Svitavy,  strato estas Kijevská.La retejo ofertas detalan vojpriskribon ekde via startloko  (se vi ne havas loktrovan sistemon).

_____________________________________________________________________

Se vi ne veturos peraŭte, ni rekomendas al vi uzi en Ĉeĥio prefere TRAJNON. Jenajn rekomendojn pretigis por vi vikimania teamano Miroslav Hruška (Miropiro).

Rekomendataj konektoj validas precipe por la alventago (merkredo), ĉar jaŭde ekde mateno jam okazas programo (akcepto en la urbodomo kaj tuttaga komputila trejnado).

Kaze de malklaraĵoj aŭ se vi bezonos iun kroman aŭ specialan informon,  ekz. kiel atingi stacidomon de la flughaveno ktp.  skribu rekte al li:

miropiro2312 (heliko) @gmail.com

Ĉeĥaj aliĝintoj povas trovi detalajn konektojn en la retejo www.idos.cz.

Sekvaj informloj gravas precipe por eksterlandanoj.

 En Ĉeĥio

Tra  la urbo Svitavy kondukas grava elektrizita linio numero 260 de Česká Třebová al Brno.
 
Prago: ekzistas rektaj rapidtrajnoj de Prago al Svitavy (en direkto al Brno). La vojaĝo daŭras du horojn kaj 20 minutojn.
Forveturoj de Prago (Hlavní nádraží –Ĉefa stacidomo – metrostacio linio C):
11:48, 13:48, 15:48, 17:48.
 
Brno: ekzistas direktaj rapidtrajnoj el Brno al Svitavy (en direkto al Prago). La vojaĝo daŭras unu horon kaj 2 minutojn.
Forveturoj de Brno: 12:47, 13:44 (en direkto nur al Pardubice), 14:44, 15:44 (en direkto nur al Česká Třebová), 16:44, 17:44, 18:44.
 
Ostrava: el Ostrava ni rekomendas veturi per eksprestrajno aŭ EuroCity trajno al Česká Třebová kaj tie ŝanĝi al persona trajno al Svitavy.
Ostrava hl.n. 13:55 – EC 110, alveno al Česká Třebová je 15:54, persona trajno je 16:33 al Svitavy,   alveno je 16:50.
 
Ostrava hl.n. 15:55 – Ex 144, alveno al Česká Třebová je 17:54, persona trajno je 18:30 al Svitavy, alveno je 18:48.
 
Ostrava hl.n. 17:55 – Ex 142, alveno al Česká Třebová je 19:54, persona trajno je 20:30 al Svitavy, alveno je 20:47.
 
 
Trajnaj konektoj el eksterlando:
 
Germanio
 
El Hamburg: EC 173 je 6:14, je 14:37 en Pardubice, poste ŝanĝu al rapidtrajno R 873 je 15:07, alveno al Svitavy je 16:08.
 
    Aŭ EC 175 je 8:14 de Hamburg, en Pardubice je 16:37, poste ŝanĝu al rapidtrajno R 875 je 17:07, alveno al Svitavy je 18:08.
 
El Berlino:  
8:48 EC 173, alveno al Pardubice je 14:37, je 15:07 per rapidtrajno R 871, alveno je 16:08.
 
10:48 EC 175, alveno al Pardubice je 16:37, je 17:07 per rapidtrajno R 875, alveno je 18:08.
 
12:48 EC 171, alveno al Pardubice je 18:37, je 19:07 per rapidtrajno R 877, alveno je 20:08.
 
Pollando
 
El Varsovio:  
9:10 per EC 110 ĝis Česká Třebová, alveno je 15:54, je 16:33 per persona trajno 4771, alveno je 16:50 al Svitavy.
 
Ankaŭ eblas eki je 11:53 EC 105, en Bohumín je 16:30, je 17:46 per Ex 142 al Česká Třebová, tie vi estos je 19:54, poste ŝanĝo al persona trajno 4777 je 20.30, alveno je 20:47.
 
El Vroclavo:
13:18 per persona trajno 66331 al Kłodzko, alveno je 15:05, poste je 15:10 per persona trajno numero 69325 al Ústí nad Orlicí, alveno je 17:06, tie ŝanĝo al rapidtrajno R 875 je 17:44, alveno je 18:08.
 
Slovakio
 
 
De Bratislava
 
14:09 per EC 272, en Brno je 15:33, poste je 15:44 per trajno Sp 1974, alveno je 16:53.
 
16:09 per EC 274, en Brno je 17:33, poste je 17:44 per trajno Sp 1976, alveno al Svitavy je 18:53.
 
 
De Žilina:
 
Je 11:37 per Ex 128 al Česká Třebová, alveno je 14:54, poste je 15:25 persona trajno Os 15365 al Svitavy, alveno je 15:43.
 
Je 13:37 per EC 120 al Česká Třebová, je 16:54 alveno, poste je 17:08 per persona trajno Os 4773 al Svitavy, alveno je 17:25
 
Je 15:37 per Ex 126 al Česká Třebová, je 18:54 alveno, poste je 19:56 per rapidtrajno R 877 al Svitavy, alveno je 20:08.
 
Aŭstrio
 
De Vieno Meidling
 
12:33 per EC 70, alveno al Brno je 14:33, poste per rapidtrajno R 872 je 14:44,  alveno je 15:49.
 
13:33 per EC 102 al Břeclav, alveno je 14:53, ŝanĝo al EC 272, en Brno je 15:33, poste per     trajno Sp 1974 je 15:44 al Svitavy, alveno je 16:53.
 
14:33 per EC 72 al Brno, alveno je 16:33. Poste je 16:44 per rapidtrajno R 874 al Svitavy,  alveno je 17:49.
 
16:33 per EC 74, alveno je 18:33 al Brno, poste je 18:44 per rapidtrajno R 876 al Svitavy,  alveno je 19:49.
 
 
 
Tarifoj:
En Ĉeĥio estas grupa rabato jam ekde du homoj, kio povas vin helpi multe ŝpari. Ĉefe tio estos utila en kazo, ke vi devos ŝanĝi en Brno aŭ en Česká Třebová kaj atendi pli ol 10 minutojn. En tiu ĉi kazo aĉetu internacian bileton (bonvolu mem demandi en via lando pri plej taŭga bileto) nur al tiu ŝanĝstacidomo kaj de ĝi uzu ĉeĥan bileton. 
 
En Brno estas du tipoj de kasoj: unu, kie oni ne donas multe da infomoj, vi ilin rajtas uzi ĉefe por aĉetado de biletoj en kazo, ke vi certas, kion vi volas. Poste estas ankaŭ internaciaj kasoj, kie oni parolas angle kaj germane kaj povas vin helpi kun aĉetado de biletoj.
 
Prefere aĉetu biletojn en Ĉeĥio nur al Svitavy kaj atendu kun la biletoj reen. Estas ŝanco, ĉefe, se vi vojaĝos solaj, havi rabatitan bileton, kiun ni aĉetos por vi surloke.
 
 
 
Gravaj vortetoj en la ĉeĥa lingvo por vojaĝoj per trajnoj:
 
Trajno = vlak [vlak]
Stacidomo = nádraží [naadraĵii]
Malfruiĝo = zpoždění [zpoĵdjenii]
Biletoj = jízdenky [jiizdenki]
Grupbileto = Skupinová jízdenka [skupinovaa jizdenka]
Mi volas bileton de Brno al Svitavy = Chci jízdenku z Brna do Svitav [chci jiizdenku z Brna do Svitav]
Mi volas grupbileton por du (tri, kvar, kvin) homoj de Brno al Svitavy = Chci skupinovou jízdenku pro dva (tři, čtyři) lidi z Brna do Svitav [chci skupinovou jiizdenku pro dva (tĵi, ĉtiĵi) lidi z Brna do Svitav]
Revena bileto = Zpáteční jízdenka [Zpaateĉnii jiizdenka]
Kajo, perono = Nástupiště [naastupiŝtje]
Relo = kolej [kolej]
Bonan tagon, ĉu estas ĉi tie libera loko? = Dobrý den, je tu volno? [dobrii den, je tu volno]
Necesejo = Záchod [zaaĥod]
Rapidtrajno = Rychlík [ryĥliik]] (kategorio de trajnoj R)
Senhalta trajno = Spěšný vlak [spjeŝnii vlak] (kategorio de trajnoj Sp)
Persona trajno = Osobní vlak [osobnii vlak] (kategorio de trajnoj Os)
Pardonu, ĉu vi parolas angle /germane, pole, ruse/ ? = Promiňte, mluvíte anglicky /německy, polsky, rusky/ ? [prominjte, mluviite anglicki /njemecki, polski, ruski/] ?