Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jam aliĝis

Chuck SMITH, Usono/Germanio

Marek BLAHUŠ, Ĉeĥio/Belgio

Pavla DVOŘÁKOVÁ, Ĉeĥio

Vladimír DVOŘÁK, Ĉeĥio

JÁN VAJS, Slovakio

Lubomír FAITH, Slovakio

Yves NEVELSTEEN, Belgio

Ursula NIESERT, Germanio

Miroslav MALOVEC, Ĉeĥio

Michal MATÚŠOV, Slovakio

Krzystof SLIWINSKI, Pollando

Nyegosh DUBE, Pollando

Petr CHRDLE, Ĉeĥio

Milada BROUMOVÁ, Ĉeĥio

Katarína NOSKOVÁ, Slovakio

Josef HRON, Ĉeĥio

Alain  RUNEL, Francio

Petr DIBLÍK, Ĉeĥio

Magdaléna FEIFIČOVÁ, Slovakio

Vratislav HIRŠ, Ĉeĥio

Miroslav SMYČKA, Ĉeĥio

Jaroslava MALÁ, Ĉeĥio

Stanislav PECH, Ĉeĥio

Věra KOLONIČNÁ, Ĉeĥio

Jaroslava ČEJKOVÁ, Ĉeĥio,

Hans ADRIAANSE, Nederlando

Miloš  BLOUDEK, Ĉeĥio

Libuše FILIPOVÁ,  Ĉeĥio

Anna DZUŇOVÁ, Ĉeĥio

Zdenka NOVOTNÁ, Ĉeĥio

Jana KŘÍŽKOVÁ, Ĉeĥio

Margit TURKOVÁ, Ĉeĥio

László SZILVÁSI, Hungario

 

Por la vendreda solena programo  aliĝis i.a. Arnost Oldřich FISCHER - Jarmila RÝZNAROVÁ - Miroslava KOSNAROVÁ - Pavel POLNICKÝ - Petr JONÁŠ - Věra PODHRADSKÁ - Libuše HÝBLOVÁ - Markéta HÝBLOVÁ - Miroslav HRUŠKA  - Jitka KUBÍKOVÁ - Karel VALA - Jaroslav POKORNÝ - Eva CHAROUZOVÁ -  Ladislav KOVÁŘ - Miroslav HRUŠKA - Bohumila TRZOSOVÁ - Ludmila SRBOVÁ - Pavel SRB - k.a.

Dum la ĵaŭda trejnado de komencantoj asistis Ivan GAVANDA.

La programon parte partoprenis ankaŭ membroj de la loka E-klubo (kaj kunorganizantoj):

Libuše DVOŘÁKOVÁ  - Marie ČUMOVÁ - Marie MINÁŔOVÁ - Milena BRZOŇOVÁ - Jan BOBRÍK  k.a.